KBfysio ZO - Info Collega's

Info Collega's

Beste Collega's

jongetje logoInmiddels zijn er, naast de mensen die in Breda en Rotterdam de opleiding hebben genoten,  zo'n 220 fysiotherapeuten opgeleid tot Kinderbekkenfysiotherapeut bij het Somt. Dit zijn allemaal geregistreerde Kinder- of Bekkenfyssiotherapeuten.

Deze voldoen, afhankelijk van het feit op ze de adequate na- en bijscholing hebben gevolgd aan het 'addendum KBF' zoals vastgesteld door de NVFK en NVFB. Het Somt en NPI kunnen de diploma's verstrekken.

Natuurlijk is het ook van belang dat ze voldoende kinderen zien om hun kennis  ervaring op te bouwen c.q. in stand te houden.

In Nederland zijn 5  KBF werkgroepen actief:

Indeling Regiowerkgroepen Kinderbekkenfysiotherapie (april 2019)

Regio Noordoost   

Ina Elving                          ina.elving​@​bekkenpuls.nl
Rolanda Kornelius               kornelr​@​mzh.nl
Corita Boons                      c.r.m.m.boons​@​isala.nl

Regio Noordwest  

Jolanda ter Woorst            jolandaterwoorst​@​kpnmail.nl

Regio Zuidoost      

Florida Pouwer                 fg.pouwer​@​hotmail.com

Regio Zuidwest     

Karin de Knegt                 info​@​fysiodeknegt.nl

Regio Midden        

Jacqueline de Ruiter         jmt.de.ruiter​@​meandermc.nl

In 2017 is de Landelijke Werkgroep KBF opgeheven in de veronderstelling dat de Landelijke vereniging e.a. zou gaan ontwikkelen in de lijn van de LWKBF. Omdat dat maar uiterst moeizaam verloopt is door de werkgroep Zuid Oost deze website in het leven geroepen. Andere werkgroepen zijn/worden uitgenodigd hieraan mee te doen.

Doel van de website is promotie van het specialisme KBF en een vindplaats voor ouders, artsen en collega's van de locaties van de leden. 

Voor de leden zelf is het een plek waar literatuur, presentaties en werkgroep informatie gevonden kan worden (zie Literatuur ).