Beste Collega's

Inmiddels zijn er, naast de mensen die in Breda en Rotterdam de opleiding hebben genoten,  zo'n 200 fysiotherapeuten opgeleid tot Kinderbekkenfysiotherapeut bij het Somt. Dit zijn allemaal geregistreerde Kinder- of Bekkenfyssiotherapeuten.

Deze voldoen, afhankelijk van het feit op ze de adequate na- en bijscholing hebben gevolgd aan het 'addendum KBF' zoals vastgesteld door de landelijke NVFK vereniging. Het somt is momenteel de enige die de diploma's kan verstrekken.

Natuurlijk is het ook van belang dat ze voldoende kinderen zien om hun kennis  ervaring op te bouwen c.q. in stand te houden.

In Nederland zijn 5  KBF werkgroepen actief:

Nieuws

nieuw op de website 17:04:07 alleen de tekst wordt getoond

nieuws van de Groote Wielen wordt direct getoond