Kennisnetwerk

Kennisnetwerk

Werkgroep Kinderbekkenfysiotherapie Regio Zuid-Oost


Wat is Kinderbekkenfysiotherapie(1)

Volgens het addendum (zie bijlage I) bij de Beroepsprofielen Bekkenfysiotherapeut en Kinderfysiotherapeut (2017) wordt kinderbekkenfysiotherapie gedefinieerd als gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid.

In Nederland vormt gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid een specifiek onderdeel binnen de urotherapie vanwege de relatie met het houdings- en bewegingssysteem. Urotherapie is een internationaal erkende naamgeving voor alle  conservatieve behandelvormen voor kinderen met urologische problematiek en wordt doorverschillende disciplines (kinderurologen, kinderartsen, psychologen, orthopedagogen, gespecialiseerde fysiotherapeuten, pedagogisch medewerksters en gespecialiseerde
verpleegkundigen) uitgevoerd. Urotherapie wordt beschreven door de World Health Organization (WHO) als ‘therapie die bedoeld is om de dysfunctie van de blaas te verbeteren.
Het is een combinatie van cognitieve, gedrag- en fysieke training’ en wordt door verschillende disciplines toegepast.
Defecatieproblematiek (obstipatie en fecale incontinentie) valt ook onder het werkdomein van de gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid. In Nederland bestaan samenwerkingsverbanden tussen de betrokken disciplines op het gebied van de urotherapie en de behandeling van defecatieproblematiek. De Landelijke Vereniging voor Urotherapie en de Werkgroep Poeppoli’s Nederland zijn samengegaan in één vereniging: Nederlandse Vereniging voor Continentie bij Kinderen (NVCK). Binnen deze vereniging zijn naast eerder genoemde disciplines ook MDL kinderartsen vertegenwoordigd (zie bijlage I).

Lees meer: Kennisnetwerk

Welkom

KBFYSIO.nl

Kerstwens

Deze website is in opbouw ter ondersteuning van de KBF werkgroep Zuid-Oost. Andere werkgroepen kunnen aansluiten.

De leden zijn alleen geregistreerde bekken- of kinderfysiotherapeuten, meestal met een specialisatie KBF (zie addendum.docx).

Alle leden van de werkgroep kunnen zichzelf registreren via Inloggen / Nieuwe account. Verificatie op lidmaatschap geschiedt via een check op de ledenlijst van de Florida Pouwer (secretaris) van de werkgroep.

Na inloggen is er voor de leden veel informatie ter beschikking. Ook is er een forum t.b.v. de onderling communicatie en informatie uitwisseling.

Vragen en suggesties zijn welkom Webmaster

Handige Links

Disclaimer

U maakt zelf de keuze om op deze website te kijken.

We proberen zo goed als mogelijk de AVG regels en protocollen na te leven.

Leden die inloggen conformeren zich door deze handeling aan deze AVG bepalingen 

etc